Informacje z posiedzenia Zarządu POZTS – 16.11.2016r.

W dniu 16.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu POZTS. Poniżej przedstawiamy Państwu ustalenia jakie na nim zapadły.

 

 

 1. Związek został zarejestrowany w KRS
 2. Zatwierdzono regulamin rozgrywek POZTS na sezon 2016/2017
 3. Zatwierdzono przydział obowiązków poszczególnym członkom Zarządu
 4. Prezes Jerzy Mazur przekazał informację ze spotkania z b. prezesem. Zakończono przekazywanie dokumentacji finansowej Związku. Do wyjaśnienia pozostaje majątek rzeczowy Związku. Aby rozwiązać ten problem Zarząd  wystąpi z pismem do PZTS , z pytaniem czy PZTS przekazywał sprzęt na rzecz POZTS.
 5. Upoważniono prezesa do podpisania umowy z firmą, która będzie prowadziła księgowość Związku.
 6. Zapoznano się ze stanem wykorzystania dotacji z Podlaskiej Federacji Sportu
 7. Wiceprezes d/s sportowych Marcin Jarkowski omówił sprawy związane ze szkoleniem kadr w województwie (kryteria powołań do kadr ,organizacja akcji szkoleniowych , organizacja turniejów ) –szczegóły wkrótce
 8. W  styczniu 2017 zorganizowany zostanie turniej TOP-8 juniorek i juniorów przez klub KTS Wysokie Mazowieckie (organizator p. A. Michalski). Podobne turnieje TOP – 8 młodzików i TOP-8 żaków zobowiązali się zorganizować pp. W .Borys (UKS Białobrzegi) i T. Zdzienicki (UKS TS 8 Białystok)
 9. Zorganizujemy turnieje dla weteranów na wzór turniejów Grand Prix. Zaprosimy do nich kolegów z Ełku, Olecka, Gołdapi, Giżycka. Regulamin opracuje p. M. Jarkowski
 10. Dyskutowano na temat formuły rozegrania Pucharu Polski na szczeblu województwa.
 11. Klasyfikacje po dwóch turniejach GP  opracuje p. M. Klejno
 12. Zadecydowano aby w turniejach Grand Prix w I połowie 2017r. łączyć kategorie wiekowe (skrzaci+ żacy + młodzicy) i (kadeci +juniorzy)
 13. Zdecydowano że Indywidualne MW we wszystkich kategoriach młodzieżowych odbędą się w jednym terminie
 14. Zdecydowano że Drużynowe MW we wszystkich kategoriach młodzieżowych odbędą się w jednym terminie
 15. Indywidualne MW seniorów odbędą się 12 lub 19 lutego ( konkretna data ustalona zostanie po opublikowaniu kalendarza ligowego przez WR PZTS
 16. Związek w dalszym ciągu będzie patronował Indywidualnym Mistrzostwom Szkół województwa podlaskiego organizowanych wspólnie z PW SZS. Finał zorganizowany zostanie w Grajewie. Szczegóły w oddzielnym komunikacie.
 17. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu – 15.01.2017r.