Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - komunikat

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 19 Statutu Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Białymstoku, Zarząd Związku podjął uchwałę z dnia 09.08.2021r. o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Termin Zjazdu wyznaczono na dzień 29 sierpnia 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ul. Wierzbowa 7. Dokumenty dotyczące Zjazdu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Związku oraz przesłane do Państwa klubów.

Zarząd zwraca się z gorącą prośbą o niezawodne stawienie się na Zjeździe wszystkich delegatów.

Pełna treść komunikatu

Porządek obrad Zjazdu

Regulamin obrad Zjazdu

Uchwała nr 1/08/2021 

Uchwała nr 2/08/2021

Podział mandatów na Zjazd