Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

Prezes POZTS: Jerzy Mazur

Wiceprezes d/s sportowych: Marcin Jarkowski

Wiceprezes d/s organizacyjnych: Waldemar Borys 

Sekretarz: Marcin Klejno

Skarbnik: Andrzej Michalski

Członkowie Zarządu: 

Karol Dyszkiewicz

Tadeusz Zdzienicki 

Piotr Zdzienicki 

Wacław Tarnacki 

Marcin Karwowski

Piotr Anchim

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Danuta Remiszko

Zbigniew Piszczatowski

Mieczysław Rutkowski